ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


14. ซูเราะฮฺ อิบรอฮีม (Ibrahim)


1. อะลิฟ ลาม รอ(*1*) คัมภีร์ที่เราได้ประทานลงมาแก่เจ้า เพื่อให้เจ้านำมนุษย์ออกจากความมืดมนทั้งหลาย(*2*) สู่ความสว่าง (*3*) ด้วยอนุมัติของพระเจ้าของพวกเขา สู่ทางของพระผู้เดชานุภาพ ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ

(1)  โปรดดูความหมายในหน้า 2 ของความหมายอัลกุรอานภาษาไทยภาค 1
(2)  ความมือมนแห่งความอวิชาและการหลงทาง
(3)  ความสว่างแห่งวิชาการและการศรัทธา

2. (คือ) ทางของอัลลอฮ ซึ่งสิ่งที่อยุ่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน เป็นของพระองค์และความหายนะจากการลงโทษอย่างสาหัส จงประสบแก่พวกปฏิเสธศรัทธา

3. บรรดาผู้พอใจเลือกเอาชีวิตในโลกนี้เหนือปรโลก และปิดกั้นจากทางของอัลลอฮฺ และต้องการที่จะให้มันคดเคี้ยว ชนเหล่านั้นอยู่ในการหลงทางที่ห่างไกล (*1*)

(1)  พวกปฏิเสธศรัทธาที่หลงทาง ซึ่งจะได้รับการลงโทษอย่างหนักนั้น คือ บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1) ผู้ที่พอใจเลือกเอาการดำรงชีวิตในโลกดุนยา เหนือโลกอาคิเราะฮฺ 2) ผู้ที่ปิดกั้นทางของอัลลอฮฺ 3) ผู้ที่ต้องการให้ศาสนาของอัลลอฮฺคดเคี้ยว เพื่อให้สอดคล้องกับความใคร่ของเขา

4. และเรามิได้ส่งร่อซูลคนใด นอกจากด้วยการพูดภาษาชนชาติของเขา เพื่อจะได้ชี้แจงอย่างชัดแจ้งแก่พวกเขา (*1*) อัลลอฮฺจะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงทาง และทรงชี้แนะทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ

(1)  เพื่อที่จะชี้แจงบทบัญญัติของอัลลอฮฺ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจจุดมุ่งหมายของพระองค์ และเพื่อให้เป้าหมายของการเป็นร่อซูลมีความสมบูรณ์

5. และโดยแน่นอน เราได้ส่งมูซาพร้อมด้วยสัญญาณต่าง ๆ ของเราว่า “จงนำกลุ่มชนของเจ้าออกจากความมืดมนทั้งหลายสู่ความสว่าง(*1*) และจงเตือนพวกเขาให้รำลึกถึงวัน (แห่งความโปรดปราน) ของอัลลอฮฺ” แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่ผู้อดทนผู้ขอบคุณทุกคน

(1)  จงนำบะนีอิสรออีลออกจากความมืดมนแห่งความอวิชาและการปฏิเสธศรัทธา ไปสู่แสงสว่างแห่งการศรัทธาและการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ

6. และจงรำลึกขณะที่มูซากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่า “จงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮที่มีต่อพวกท่าน เมื่อพระองค์ทรงให้พวกท่านรอดพ้นจากวงศ์วานของฟิรเอาน(*1*) โดยให้พวกท่านได้ลิ้มรสการทรมานอันชั่วช้า(*2*)และฆ่าลูกชายของพวกท่าน(*3*) และไว้ชีวิตผู้หญิงของพวกท่าน และในการนั้นย่อมเป็นการทดสอบอย่างใหญ่หลวง จากพระเจ้าของพวกท่าน”

(1)  ให้รอดพ้นจากความต่ำต้อยและการเป็นทาสของฟิรเอาน และบรรดาชนชั้นหัวหน้าของเขา
(2)  การทรมานนานาชนิดที่ชั่วช้ายิ่ง
(3)  นักตัฟซีรกล่าวว่า สาเหตุแห่งการฆ่าลูกชายก็เพราะนักพยากรณ์ทายไว้ว่า หากลูกผู้ชายเกิดในบะนีอิสรออีล หมายถึงอำนาจของฟิรเอานจะสูญสิ้นไป เพราะเด็กผู้ชายเหล่านั้น ดังนั้นฟิรเอานจึงสั่งให้ฆ่าลูกชายทุกคนของบะนีอิสรออีล

7. “และจงรำลึกขณะที่พระเจ้าของพวกเจ้าได้ประกาศว่า หากพวกเจ้าขอบคุณ ข้าก็จะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้า และหากพวกเจ้าเนรคุณ แท้จริงการลงโทษของข้านั้นสาหัสยิ่ง”

8. และมูซาได้กล่าวว่า “หากพวกท่านและผู้ที่อยุ่ในแผ่นดินทั้งหมดปฏิเสธศรัทธา แท้จริงอัลลอฮนั้นทรงพอเพียงและทรงได้รับการสรรเสริญอย่างแน่นอน”

9. เรื่องราวของบรรดาผู้ทีมาก่อนหน้าพวกเจ้า เช่นกลุ่มชนของนูห อ๊าด และษะมูด และบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขา มิได้มาถึงพวกเจ้าดอกหรือ? ไม่มีผู้ใดรู้เรื่องของพวกเขา นอกจากอัลลอฮ(*1*) บรรดาร่อซูลของพวกเขาได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง พวกเขาได้เอามือปิดปากของพวกเขาเอง และกล่าวว่า “แท้จริงเราได้ปฏิเสธศรัทธาในสิ่งที่พวกท่านถูกส่งมา (คืออัลกุรอาน) และแท้จริงพวกเราอยู่ในการสงสัยอย่างแน่นอนต่อสิ่งที่พวกท่านเรียกร้องเรา”

(1)  คือจำนวนของบรรดาร่อซูล

10. บรรดาร่อซูลของพวกเขาได้กล่าวว่า “มีการสงสัยในอัลลอฮฺ(*1*) พระผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินกระนั้นหรือ? พระองค์ทรงเรียกร้องพวกท่านเพื่อทรงยกโทษในความผิดของพวกท่านและทรงผ่อนผันพวกท่าน จนกระทั่งถึงวาระที่ถูกกำหนดไว้”(*2*) พวกเขากล่าวว่า “พวกท่านมิใช่อื่นใด นอกจากเป็นปุถุชนเยี่ยงเรา พวกท่านประสงค์ที่จะกีดกันพวกเราจากสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเราเคยเคารพบูชา ดังนั้นพวกท่านจงนำหลักฐานอันชัดแจ้งมาให้พวกเราซิ”

(1)  คือพวกท่านสงสัยในการมีของอัลลอฮฺ และความเป็นเอกะของพระองค์กระนั้นหรือ?
(2)  หากพวกท่านศรัทธาต่อพระองค์ พระองค์ก็จะประวิงเวลาโดยยึดอายุของพวกท่านจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย และพระองค์จะไม่ลงโทษพวกท่านในเวลาอันใกล้นี้

11. บรรดาร่อซูลของพวกเขากล่าวแก่พวกเขาว่า “พวกเรามิใช่อื่นใด นอกจากเป็นปุถุชนเยี่ยงพวกท่าน แต่ทว่าอัลลอฮฺทรงโปรดปรานผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ จากปวงบ่าวของพระองค์ (*1*) ไม่บังควรแก่เราที่จะนำหลักฐานมาแสดงแก่พวกท่าน เว้นแต่โดยอนุมัติของอัลลอฮฺเท่านั้น และแด่อัลลอฮฺเท่านั้น บรรดามุอฺมินพึงมอบความไว้วางใจเถิด"

(1)  พระองค์ทรงโปรดปรานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ ด้วยการให้เป็นนะบีและเป็นร่อซูล

12. “และทำไมเล่าเราจึงไม่มอบความไว้วางใจแด่อัลลัอฮ และแน่นอนพระองค์ทรงชี้แนะแนวทางทั้งหลายแก่เรา(*1*)และเราจะอดทนต่อการที่พวกท่านทำร้ายเรา(*2*) และบรรดาผู้มอบความไว้วางใจพึงไว้วางใจแด่อัลลอฮเท่านั้น”

(1)  ทรงนำทางแห่งการรอดพ้นจากการลงโทษของพระองค์
(2)  อิบนญูชีย์กล่าวว่า การที่ได้นำเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆ จากนี้มาเล่าแก่ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัม ก็เพื่อที่จะให้ดำเนินรอยตามในการอดทน และได้รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีต

13. และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาร่อซูลของพวกเขาว่า “แน่นอนเราจะขับพวกท่านออกจากแผ่นดินของเรา หรือว่าพวกท่านจะกลับไปยังศาสนาของเรา” ดังนั้นพระเจ้าของพวกเขาทรงวะฮีให้แก่พวกเขา (บรรดาร่อซูล) ว่า “แน่นอน เราจะทำลายพวกอธรรม”

14. “และแน่นอน เราจะให้พวกท่านพำนักในแผ่นดิน หลังจากพวกเขา” นั่นสำหรับผู้ที่กลัวต่อการเผชิญหน้าข้า และกลัวต่อสัญญาการลงโทษของข้า” (*1*)

(1)  ความช่วยเหลือหรือชัยชนะแก่บรรดาร่อซูล และความพินาศแก่บรรดาผู้อธรรม

15. และพวกเขา(บรรดาร่อซูล) ขอต่อพระองค์ให้ได้รับชัยชนะ และให้ผู้หยิ่งผยองที่ดื้อด้านทุกคนประสบความพินาศ

16. จากเบื้องหลังของเขาคือนรกญะอันนัม และจะได้ดื่มน้ำจากน้ำหนอง

17. เขาจิบมันแต่ไม่อาจจะกลืนมันได้ และความตายมาหาเขาจากทุกทิศทาง โดยที่เขาก็ไม่ตาย(*1*) และเบื้องหลังของเขาคือการลงโทษที่รุนแรง

(1)  ความตายได้มาหาเขาด้วยสาเหตุต่างๆ จากทุกหนทุกแห่งรอบตัวเขา แต่เขายังไม่ตาย ทั้งนี้เพื่อจะให้การลงโทษของเขาเป็นไปอย่างครบครัน

18. อุปมาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา(*1*) ต่อพระเจ้าของพวกเขา การงานของพวกเขาแสวงหาไว้แต่อย่างใด(*2*) นั่นคือการหลงทางที่ไกลลิบ

(1)  อุปมาการงานของพวกปฏิเสธศรัทธา ที่ได้กระทำไว้ในโลกนี้โดยหวังผลตอบแทน เช่น การบริจาคทาน และการต่อญาติเป็นต้น
(2)  พวกเขาไม่มีอำนาจที่จะให้ได้มาซึ่งผลตอบแทน จากสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ในโลกดุนยา ทั้งนี้เพราะว่าการงานของพวกเขาไร้ผล อันเนื่องมาจากการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขานั่นเอง

19. สูเจ้ามิเห็นดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินด้วยความจริง(*1*) หากพระองค์ทรงประสงค์ พระองค์ก็จะทรงให้พวกเจ้าสูญสิ้นไป (*2*) และจะทรงนำมาซึ่งกลุ่มชนรุ่นใหม่

20. และในการนั้นมีใช่เป็นการยากแก่อัลลอฮ

[1] [ 2] [ 3] [ Next]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved