ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


113. ซูเราะฮฺ อัลฟะลัก (Al-Falaq)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 5 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัลฟะลัก เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ในซูเราะฮฺนี้เป็นการสอนแก่ปวงบ่าวให้หันไปพึ่งและขอความคุ้มกันจากพระผู้ทรงกรุณาปรานี และขอความคุ้มครองด้วยพระเกียรติและอำนาจของพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่ถูกสร้างทั้งมวล และความชั่วร้ายของเวลากลางคืนเมื่อมันมืดลง เพราะจิตใจจะต้องเผชิญกับความเปล่าเปลี่ยวในเวลากลางคืน และเนื่องจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายตลอดจนพวกคนเสเพลย่อมจะกระจัดกระจายเพื่อหาเหยื่อของมัน และขอให้พ้นจากความชั่วร้ายของทุกผู้เสกเป่าและผู้อิจฉา ซึ่งซูเราะฮฺนี้เป็นหนึ่งของสองซูเราะฮฺที่ใช้ในการขอความคุ้มครอง ซึ่งท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ใช้ขอความคุ้มครองตัวของท่านด้วยสองซูเราะฮฺดังกล่าวนี้1. จงกล่าวเถิด มุฮัมมัด ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณ (*1*)

(1)  เมื่อลุบัยดฺ อิบนุลอะฮฺศ็อม ชาวยิวได้ใช้เวทย์มนตร์เป่าท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อัลลอฮฺ ตะอาลา จึงประทานสองซูเราะฮฺ อัลมุเอาวะซะไตนฺลงมา เป็นการสอนให้ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงสร้างมาทั้งหมดในจักรวาล สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต การที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงใช้ให้ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ คือพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณ ก็เพราะว่าเวลารุ่งอรุณเป็นเวลาที่สำคัญควรให้ความสนใจ และเวลารุ่งอรุณเป็นเวลาที่แสงสว่างในตอนเช้าได้เริ่มฉายแสงออกมา หลังจากที่ความมืดได้ปกคลุมมันในระยะเวลาหนึ่ง

2. ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่พระองค์ได้ทรงบันดาลขึ้น

3. และจากความชั่วร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันแผ่คลุม

4. และจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อน

5. และจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉา (*1*)

(1)  ในซูเราะฮฺนี้ อัลลอฮฺ ตะอาลา ใช้ให้ขอความคุ้มครองจากความชั่วร้ายต่างๆ 4 อย่างด้วยกัน คือความชั่วร้ายจากทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา ความชั่วร้ายจากสิ่งที่เกิดขึ้นในความมืดของเวลากลางคืน ความชั่วร้ายของนักเสกเป่าเวทมนตร์คาถาในปมเงื่อนต่าง ๆ และความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉา ความชั่วร้ายทั้ง 4 อย่างดังกล่าวมานี้ได้ครอบคลุมถึงทุก ๆ สิ่งที่เขากลัวจะเป็นอันตรายและเกิดโทษแก่เขา

[1]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved