ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


106. ซูเราะฮฺ อัลกุรอยซฺ (Al-Quraish)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 4 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ นี้กล่าวถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺที่มีต่อชาวมักกะฮฺ โดยที่พวกเขามีการเดินทาง 2 ครั้ง ต่อหนึ่งปี คือการเดินทางในฤดูหนาวไปเยเมน และการเดินทางในฤดูร้อนไปยังประเทศชาม เพื่อทำธุรกิจทางการค้า อัลลอฮฺทรงยกย่องให้เกียรติแก่ชาวกุเรชด้วยความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ 2 ประการคือ ความโปรดปรานแห่งความปลอดภัย และความสงบสุข และความโปรดปรานแห่งความมั่งมี และความสะดวก ความสบาย

“ดังนั้นจงให้พวกเขาเคารพภักดีพระเจ้าบ้านหลังนี้ (คืออัลกะอฺบะฮฺ) ผู้ทรงให้อาหารแก่พวกเขาให้พ้นจากความหิว และทรงให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาให้พ้นจากความหวาดกลัว”1. เพื่อให้ความคุ้นเคยแก่ชาวกุเรช

2. เพื่อให้ความคุ้นเคยแก่พวกเขาในการเดินทางในฤดูหนาว (ไปเยเมน) และฤดูร้อน (ไปชาม) (*1*)

(1)  คือการที่อัลลอฮฺทรงอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวกุเรชนั้นก็เพราะว่า พวกเขามีความเคยชินต่อการเดินทางในฤดูหนาวไปยังประเทศเยเมน และในฤดูร้อนไปยังประเทศชาม โดยที่พวกเขาเดินทางไปเพื่อทำการค้าขาย และได้นำเอาอาหารซึ่งเป็นปัจจัยยังชีพที่สำคัญและเสื้อผ้ามายังประเทศของพวกเขาในการนี้พวกเขาได้รับความปลอดภัย โดยไม่ประสบภยันตรายแต่อย่างใด เพราะชาวบ้านชาวเมืองจะกล่าวกันว่าชนเหล่านั้น(อาหรับกุเรช) เป็นเพื่อนบ้านของบัยตุลลอฮฺ และเป็นพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตหวงห้าม ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดคิดที่จะทำร้ายชาวอาหรับกุเรช ทั้งในขณะที่พำนักอยู่ในอาณาบริเวณฮะรอม และในขณะเดินทางออกไปทำธุรกิจทางการค้า ยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงทำลายล้างบรรดาเจ้าของช้างและพลพรรคของพวกเขาให้ราบคาบไปแล้ว บรรดากษัตริย์และเจ้าเมืองต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณรอบนอกต่างก็ให้เกียรติและยกย่องชาวมักกะฮฺมากยิ่งขึ้นดังนั้นผลประโยชน์ และธุรกิจการค้าของพวกเขาจึงมีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นในอายะฮฺต่อมาจึงกล่าวตักเตือนพวกเขาให้รำลึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺที่มีต่อพวกเขา

3. ดังนั้น จงให้พวกเขาเคารพภักดีพระเจ้าแห่งบ้านหลังนี้เถิด (คืออัลกะอฺบะฮฺ) (*1*)

(1)  คือให้พวกเขาเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ ผู้ยิ่งใหญ่ พระเจ้าแห่งบ้านอันเก่าแก่หลังนี้ จงให้พวกเขาทำอิบาดะฮฺต่อพระองค์ เป็นการขอบคุณต่อความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา

4. ผู้ทรงให้อาหารแก่พวกเขาให้พ้นจากความหิว และทรงให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาให้พ้นจากความหวาดกลัว(*1*)

(1)  คือพระเจ้าองค์นี้ผู้ทรงให้อาหารแก่พวกเขาหลังจากที่พวกเขาได้เคยประสบกับความหิวโหย และทรงให้ความปลอดภัยและความสุขแก่พวกเขา หลังจากที่พวกเขาได้เคยประสบกับความหวาดกลัวมาแล้ว ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในอายะฮฺอื่นที่ว่า “พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่า แท้จริงเราได้ทำเขตหวงห้ามให้เป็นที่ปลอดภัยในขณะที่ประชาชนรอบ ๆ พวกเขาถูกฆ่าถูกลักพาตัวไป…(29 : 67)“ ทั้งนี้ด้วยศิริมงคลการวิงวอนขอพรของท่านนะบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม

[1]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved