ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


105. ซูเราะฮฺ อัลฟีล (Al-Fil)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 5 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัลฟีล เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ที่กล่าวถึงเรื่อง “เจ้าของช้าง” ขณะที่พวกเขามุ่งไปเพื่อทำลายอัลกะอฺบะฮฺ ดังนั้นอัลลอฮฺทรงตอบโต้แผนการณ์ของพวกเขาด้วยการสังหารพวกเขาอย่างราบคาบ และทรงคุ้มครองบ้านของพระองค์จากการเข้ายึดครองและการล่วงละเมิดของพวกเขา และทรงส่งไพร่พลมาทำลายกองทัพของ “อับร่อฮะฮฺ อัลอัชร็อม” เป็นสองเท่าทวีคูณ คือนกที่หอบก้อนหินก้อนเล็ก ๆ อยู่ที่ขาและจะงอยของมัน แต่ทว่ามันสามารถทำลายและฆ่ายิ่งกว่าลูกกระสุนทำลายเสียอีก จนกระทั่งอัลลอฮฺทรงทำลายล้างพวกเขาจนหมดสิ้น และนั่นคือ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ครั้งสำคัญ ในปีการเกิดของผู้นำแห่งจักรวาล “มุฮัมมัด อับนฺ อับดุลลอฮฺ” ปีคริตศักราชที่ 570 และนั่นนับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ชี้บ่งถึงความสัจจะแห่งการเป็นนะบีของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1. เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่า พระเจ้าของเจ้าได้กระทำกับพวกเจ้าของช้างอย่างไร ?

2. พระองค์มิได้ทรงทำให้แผนการณ์ของพวกเขาสูญสิ้นดอกหรือ ? (*1*)

(1)  คือเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่า อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงกระทำกับเจ้าของช้างคือ “อับร่อฮะฮฺ อัลอัชร็อม”กษัตริย์เยเมนอย่างไร ? ซึ่งอับร่อฮะฮฺ ได้ยกกองทัพช้างมาเพื่อทำลายอัลกะอฺบะฮฺ โดยได้สร้างบ้านขึ้นหลังหนึ่งเพื่อจะทดแทนอัลกะอฺบะฮฺ แล้วให้ชาวอาหรับมุ่งหน้าไปสู่บ้านของอัลลอฮฺที่เยเมน ในเวลาเดียวกันก็มีจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจ ดังนั้นพระองค์จึงทำลายแผนการณ์ของพวกเขาในการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่การทำในเยเมนได้สูญสลายไป

3. และได้ทรงส่งนกเป็นฝูง ๆ ลงมาบนพวกเขา

4. มันได้ขว้างพวกเขาด้วยหินที่ทำด้วยดินแข็ง (*1*)

(1)  ทั้งนี้ด้วยการส่งนกมาเป็นฝูง ๆ นกทุก ๆ ตัวจะมีก้อนหินเล็ก ๆ 3 ก้อน ก้อนหนึ่งจะคาบอยู่ที่จงอยปากของมันอีกสองก้อนอยู่ที่ขาทั้งสองข้าง แล้วฝูงนกนั้นก็จะทิ้งก้อนหินแต่ละก้อนลงมา เพื่อทำลายล้างพลพรรคของอับรอฮะฮฺให้ราบคาบไป ก้อนหินแต่ละก้อนนั้นเปรียบเสมือนลูกกระสุนปืนที่ยิงเจาะเข้าไปในเรือนร่างของทหารแต่ละคน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ตรงกับปีที่ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัม เกิด

5. แล้วพระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็นเช่นใบไม้ที่ถูก (สัตว์) กิน (*1*)

(1)  แล้วพระองค์ทรงทำให้บรรดาทหารเหล่านั้นเป็นเช่นใบไม้ถูกพายุพัดพาเอาไปเพื่อให้สัตว์ต่าง ๆกินเป็นอาหาร เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการบ่งชี้ถึงการที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงยกย่องให้เกียรติแก่อัลกะอฺบะฮฺ และทรงโปรดปรานแกชาวกุเรชด้วยการปกป้องให้พ้นจากการระรานของศัตรู

[1]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved