ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


103. ซูเราะฮฺ อัลอัศรฺ (Al-Asr)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 3 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัลอัศรฺ เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ซูเราะฮฺได้มาในรูปแบบที่สั้นแต่ชัดแจ้ง ทั้งนี้เพื่อชี้แจงสาเหตุแห่งความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ และความสำเร็จของเขาในชีวิตนี้ หรือการขาดทุนและความวิบัติของเขา

อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงสาบานด้วยกาลเวลา ซึ่งเป็นเวลาที่ชีวิตของมนุษย์จะสิ้นสุดลงและสิ่งที่ในกาลเวลานั้นมีความแปลกประหลาดมากมายหลายชนิด และบทเรียนมากหลายที่ชี้บ่งถึงเดชานุภาพและปรีชาญาณของอัลลอฮฺ 4 ประการ คือ การอีมานหรือศรัทธา และการทำความดี และการตักเตือนในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และการตักเตือนกันให้มีความอดทน ซึ่งเป็นมูลฐานของความดีความประเสริฐ และเป็นรากฐานของศาสนา ด้วยเหตุนี้อิมาม ชาฟิอียฺ ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ว่า “หากอัลลอฮฺไม่ประทานสิ่งอื่นนอกจากซูเราะฮฺนี้ ก็จะเป็นการพอเพียงสำหรับมนุษย์ไ1. ขอสาบานด้วยกาลเวลา (*1*)

(1)  อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงสาบานด้วยกาลเวลาอัลอัศรฺ คือกาลเวลาทั้งหมด เวลากลางคืน กลางวัน เช้า เย็น และกาลเวลาที่มีสิ่งแปลกประหลาด และสิ่งที่เป็นบทเรียน และข้อคิดต่าง ๆ ก้อตาดะฮฺกล่าวว่า อัลอัศรฺคือยามสุดท้ายของเวลากลางวัน พระองค์ทรงสาบานด้วยเวลาอัลอัศรฺ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงสาบานด้วยเวลาอัฎฎฮา เพราะในเวลาทั้งสองเป็นการยืนยันถึงเดชานุภาพของพระองค์ และเป็นข้อเตือนสติที่ดี

2. แท้จริงมนุษย์นั้น อยู่ในการขาดทุน (*1*)

(1)  คือมนุษย์นั้นอยู่ในสภาพที่ขาดทุนและหายนะ เพราะเขามีชีวิตอยู่ในความยากลำบาก และเมื่อตายไปก็จะอยู่ในนรก ดังนั้นเขาจึงขาดทุนทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของเขาที่อยู่ในทรวงอกของเขา

3. นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย และตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรม และตักเตือนกันและกันให้มีความอดทน (*1*)

(1)  เว้นแต่บุคคล 4 ประเภท คือ ผู้ศรัทธา กระทำความดี สั่งเสียกันในสัจธรรม และสั่งเสียกันให้มีความอดทน บุคคลที่มีคุณลักษณะดังกล่าวเป็นผู้ประสบชัยชนะหรือได้รับความสำเร็จ เพราะพวกเขายอมเสียสละสิ่งที่ไม่มีค่าด้วยสิ่งที่มีค่า หรือยอมแลกเปลี่ยนความใคร่ใฝ่ต่ำที่อยู่ใกล้มือด้วยความดีที่อยู่ยงตลอดไป และตักเตือนหรือสั่งเสียซึ่งกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมซึ่งเป็นความดีทั้งหมด เช่น การศรัทธา การเชื่อมั่น การเคารพภักดีต่อพระผู้ทรงกรุณาปรานี และตักเตือนหรือสั่งเสียซึ่งกันและกันให้มีความอดทนต่อความยากลำบาก การปฏิบัติสิ่งที่เป็นที่ต้องห้าม

[1]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved