ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


102. ซูเราะฮฺ อัตตะกาซุร (At-Takathur)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 8 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัตตะกาซุร เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺที่กล่าวถึงการพะวงของมนุษย์อยู่กับสิ่งยั่วยวนต่าง ๆ ของการดำเนินชีวิต และการแข่งขันเพื่อรวบรวมสิ่งไร้สาระหาประโยชน์อะไรไม่ได้ของโลกดุนยา จนกระทั่งความตายมาพลัดพรากเอาความเพลิดเพลินของพวกเขาไปเสีย และมันได้มาเยือนพวกเขาโดยฉับพลันไม่รู้สึกตัว และมันก็ได้โยกย้ายพวกเขาจากบ้านพักไปสู่กุบูร

ซูเราะฮฺนี้ได้เตือนซ้ำ การห้ามปรามและการเตือนทั้งนี้เพื่อเป็นการขู่สำทับมนุษย์ และเตือนพวกเขาให้สำนึกถึงความผิดของพวกเขา เนื่องจากพวกเขาพะวงอยู่กับสิ่งที่จะสูญเสียไปมากยิ่งกว่าสิ่งจะคงอยู่กับพวกเขา “เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้ แล้วก็เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้”

ซูเราะฮฺได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงภัยพิบัติต่าง ๆ และสิ่งน่าหวาดกลัว ซึ่งพวกเขาจะได้พบในวันอาคิเราะฮฺ ซึ่งในวันนั้นจะไม่มีใครผ่านพ้นหรือรอดพ้นไปได้นอกจากมุอฺมินผู้ศรัทธาซึ่งได้กระทำเอาไว้1. การสะสมทรัพย์สมบัติเพื่ออวดอ้างได้ทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลิน

2. จนกระทั่งพวกเจ้าได้เข้าไปเยือนหลุมฝังศพ (*1*)

(1)  การสะสมทรัพย์สมบัติลูกหลานและพลพรรคเพื่อใช้ในการอวดอ้าง หรือโอ้อวดกันหรือเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาได้ทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลินหรือหลงลืมจากการจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ และจากการเตรียมตัวเพื่อโลกอาคิเราะฮฺ จนกระทั่งเมื่อความตายได้มาจู่โจมพวกเจ้าและได้นำไปยังหลุมฝังศพ เมื่อนั้นแหละพวกเจ้าจะได้รู้สึกตัว แต่มันได้สายไปเสียแล้ว

3. เปล่าเลย พวกเจ้าจะได้รู้

4. แล้วก็เปล่าเลย พวกเจ้าจะได้รู้ (*1*)

(1)  เป็นการขู่และเตือนสำทับมิให้เพลิดเพลินกับสิ่งไร้สาระหาประโยชน์อะไรมิได้ แล้วพวกเจ้าจะได้รู้ถึงบั้นปลายแห่งการไม่รู้และการกระทำที่ไม่ถูกครรลอง อิบนุอับบาสให้ความหมายในสองอายะฮฺที่ว่า “เปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู้สิ่งที่จะประสบแก่พวกเจ้าจากการลงโทษในหลุมฝังศพแล้วก็เปล่าเลย” พวกเจ้าจะได้รู้ในโลกอาคิเราะฮฺเมื่อการลงโทษได้ประสบแก่พวกเจ้า

5. มิใช่เช่นนั้น ถ้าพวกเจ้าได้รู้อย่างแท้จริงแล้ว (*1*)

(1)  จงระวังตัวไว้ หากพวกเจ้าได้รู้อย่างแท้จริงปราศจากข้อสงสัยใด ๆ แล้ว การสะสมสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวก็จะไม่ทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องของโลกดุนยาจากการจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ หรือดังเช่น ท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า “หากพวกเจ้ารู้ในสิ่งที่ฉันรู้ พวกเจ้าก็จะหัวเราะแต่น้อยและร้องไห้อย่างมาก”

6. แน่นอน พวกเจ้าจะเห็นไฟที่ลุกโชน

7. แล้วแน่นอนพวกเจ้าจะได้เห็นมัน ด้วยสายตาที่แน่ชัด (*1*)

(1)  ขอยืนยันว่าพวกเจ้าจะได้เห็นไฟที่ลุกโชน ด้วยสายตาของพวกเจ้าอย่างชัดแจ้ง และแน่นอนในวันกิยามะฮฺ คนมุชริกจะเห็นมันและจะถูกเผาไหม้ ส่วนคนมุอฺมินจะเห็นมัน และอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เขารอดพ้นจากมัน

8. แล้วในวันนั้นพวกเจ้าจะถูกสอบถามเกี่ยวกับความโปรดปรานที่ได้รับ (ในโลกดุนยา) (*1*)

(1)  ในโลกอาคิเราะฮฺพวกเจ้าจะถูกสอบถามถึงความโปรดปรานที่ได้รับในโลกดุนยา เช่น ความปลอดภัย ความสุขสมบูรณ์ และสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่ปิติยินดีแก่พวกเจ้า เช่น อาหารการกิน เครื่องดื่ม ยานพาหนะและที่อยู่อาศัย

[1]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved