ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


101. ซูเราะฮฺ อัลกอริอะฮฺ (Al-Qariah)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 11 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัลกอริอะฮฺ เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ที่กล่าวถึงวันกิยามะฮฺและความน่ากลัวของมัน และสิ่งที่จะเกิดขึ้น เช่นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยิ่งใหญ่และน่าหวาดกลัว อาทิการออกมาของมนุษย์จากกุบูร การแพร่กระจายของพวกเขาในวันอันน่ากลัวนั้นเสมือนกบแมลงเม่าที่บินกระจายว่อนไปทั่วทุกหนทุกแห่ง เดินไปเดินมามาอย่างไม่เป็นระเบียบ เพราะความงงงวยและความตกใจของพวกเขา

ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงการระเบิดของภูเขาและการกระจายว่อนของมัน จนกระทั่งกลายเป็นเสมือนขนสัตว์ที่ปลิวว่อนอยู่ในอากาศ หลังจากที่มันแข็งตัวมั่นคงอยู่บนแผ่นดิน มีการเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับภูเขา ทั้งนี้เป็นการเตือนให้ตระหนักถึงผลของอัลกอริอะฮฺที่ได้เกิดขึ้นแก่ภูเขา จนกระทั่งกลายเป็นขนสัตว์ที่ปลิวว่อนอยู่ในอากาศ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นแก่สภาพของมนุษย์ในวันแห่งความยากลำบากนั้น

ซูเราะฮฺได้จบลงด้วยการกล่าวถึงตราชู ซึ่งจะชั่งการงานของมนุษย์ มนุษย์จะแบ่งออกเป็น 2 จำพวก คือบรรดาผู้ที่มีความทุกข์ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความหนักและความเบาของตราชู ซูเราะฮฺถูกขนานนามว่า “อัลกอริอะฮฺ” เพราะมันจะเคาะจิตใจและการฟังให้ตระหนักถึงความหายนะที่จะเกิดขึ้น1. อัลกอริอะฮ์

2. อัลกอริอะฮ์นั้นคืออะไร?

3. และอะไรที่ทำให้เจ้าได้รู้ว่าอัลกอรีอะฮฺนั้นคืออะไร? (*1*)

(1)  อัลกอริอะฮฺ คือวันกิยามะฮฺ มันเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และร้ายแรงยิ่ง ซึ่งไม่มีใครคาดฝันและคิดไม่ถึงมันเป็นเหตุการณ์ที่เกินกว่าจะวาดภาพว่า อัลกอริอะฮฺนั้นคืออะไร ? และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าเรื่องของอัลกอริอะฮฺ ในความน่ากลัวของมันจะมีผลแก่จิตใจอย่างไร ? เพราะมันมิใช่จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแก่จิตใจเท่านั้น แต่ทว่ามันมีผลกระทบถึงจักรวาลทั้งหลาย เช่น ชั้นฟ้าทั้งหลายจะแตกแยกออกจากกัน แผ่นดินจะสั่นสะท้าน ดวงดาวร่วงหล่นลงมากระจัดกระจาย ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกม้วนดับแสง

4. วันที่มนุษย์จะเป็นเช่นแมลงเม่าที่กระจายว่อน

5. และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน (*1*)

(1)  เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นขณะที่มนุษย์ออกมาจากหลุมฝังศพของพวกเขาในสภาพที่ตกใจ สภาพของพวกเขาเสมือนกับแมลงเม่าที่บินกระจายว่อนไปทุกทิศทาง หรือคล้ายกับฝูงตั๊กแตนที่บินมาเป็นระลอกแล้วระลอกเล่า และอีกภาพลักษณ์หนึ่งก็คือภูเขาจะแตกทะลายกลายเป็นผุยผงคล้ายขนสัตว์ที่ปลิวว่อนกระจาย การที่นำเอาสภาพของภูเขามากล่าวเปรียบเทียบกับสภาพของมนุษย์นั้น ก็เพื่อเป็นการเตือนให้ตระหนักว่าสภาพของอัลกอริอะฮฺนั้นเป็นผลให้บรรดาภูเขาต้องกลายสภาพเป็นเช่นนั้น แล้วมนุษย์เล่าจะมีสภาพเป็นเช่นใด

6. ส่วนผู้ที่ตราชูของเขาหนัก

7. เขาก็จะอยู่ในการมีชีวิตที่ผาสุข (*1*)

(1)  สภาพของมนุษย์ในวันนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 สภาพ คือ ผู้ที่มีความทุกข์ และผู้ที่มีความสุข กล่าวคือผู้ที่ตราชูแห่งความดีของเขาหนัก เขาก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างผาสุขอยู่ในสวนสวรรค์ตลอดกาล

8. และส่วนผู้ที่ตราชูของเขาเบา

9. ที่พำนักของเขาก็คือเหวลึก (ฮาวิยะฮ์) (*1*)

(1)  ส่วนผู้ที่ตราชูแห่งความชั่วของเขาหนักกว่าความดี หรือไม่มีความดีเลย ที่พำนักหรือทางกลับหรือบั้นปลายของเขาก็คือ นรกญะฮันนัม คือฮาวิยะฮหรือเหวลึกก้นบึ้ง

10. และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าเหวลึกคืออะไร?

11. คือไฟอันร้อนแรง (*1*)

(1)  ฮาวิยะฮฺเป็นชื่อหนึ่งของนรก ที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะความลึกที่มีระยะทางไกลมากของมัน ฮาวิยะฮฺหรือเหวลึกนั้น เจ้ามีความรู้ในเรื่องของมันอย่างไรบ้าง ? คำตอบก็คือ นรกญะฮันนัมที่มีไฟเผาไหม้อย่างร้อนแรงที่สุด ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองเราให้ห่างไกลจากมันด้วยความโปรดปรานและความเมตตาของพระองค์ด้วยเทอญ

[1]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved