ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา


100. ซูเราะฮฺ อัลอาดิยาต (Al-Adiyat)
ความหมายโดยสรุป

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 11 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัลอาดิยาต เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺที่กล่าวถึงม้าของบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺ (มุญาฮิดีน) ขณะที่มันจู่โจมเหล่าศัตรู แล้วขณะที่มันก้าวเท้าวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วจะได้ยินเสียงอย่างแรง และขณะที่กีบเท้าของมันตีกับหินก็จะเกิดประกายไฟออกมา ทำให้ฝุ่นตลบคลุ้ง ซูเราะฮฺได้เริ่มด้วยการสาบานด้วยม้าทีวิ่งหอบฮัก ๆ ขณะมันจู่โจมศัตรูเป็นการแสดงออกซึ่งเกียรติและความดีของมัน ณ ที่อัลลอฮฺ โดยที่มนุษย์นั้นเป็นผู้เนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่มีต่อเขา ไม่ยอมรับการมีบุญคุณและความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเขา ทั้งนี้เขาได้ประกาศการเนรคุณและการปฏิเสธการมีบุญคุณของพระองค์ด้วยการกระทำของเขาและคำพูดของเขา นอกจากนี้ซูเราะฮฺยังได้กล่าวถึงการรักทรัพย์สมบัติอย่างมากมายของเขา ซูเราะฮฺได้จบลงด้วยการประกาศว่า ทางกลับของมนุษย์นั้นย่อมไปหาอัลลอฮฺเพื่อการชำระและการตอบแทน ทรัพย์สมบัติและเกียรติยศชื่อเสียงจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดเลยให้แก่เขา แต่การกระทำความดีเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเขาได้1. ขอสาบานด้วยม้าที่วิ่งหอบฮัก ๆ

2. แล้วด้วยม้าที่กลีบเท้าของมันตีกับหินจนเกิดประกายไฟ

3. แล้วด้วยม้าที่จู่โจมศัตรูในยามเช้า

4. แล้วมันได้ทำให้ฝุ่นตลบฟุ้งในยามนั้น

5. แล้วมันได้บุกเข้าไปท่ามกลางหมู่ศัตรูในยามนั้น (*1*)

(1)  อัลลอฮ ตะอาลา ทรงสาบานด้วยม้าท่ได้ร่วมเข้าต่อสู้ในแนวทางของอัลลอฮ โดยที่มันวิ่งเข้าสู่สมรภูมิและมีเสียงหอบฮัก ๆ เพราะความเหนื่อยของมัน และด้วยม้าที่วิ่งอย่างเร็ว จนกระทั่งมีประกายไฟออกมาจากกลีบเท้าของมัน เพราะตีกับพื้นดินหรือหินขณะที่กำลังวิ่ง และด้วยม้าที่เข้าจู่โจมศัตรูในยามเช้าตรู่ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้น ในพฤติกรรมของมา 3 ประเภทดังกล่าว มันได้ทำให้ฝุ่นตลบฟุ้งเพราะการวิ่งอย่างเร็วของมันณ สถานที่ที่มันได้ปฏิบัติการอยู่ ขณะที่มันวิ่งนั้นมันได้บุกทะลวงเข้าไปในท่ามกลางหมู่ศัตรูในสมรภูมิ ในการสาบานของพระองค์เช่นนี้เป็นการให้เกียรติแก่ม้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในแนวทางของอัลลอฮ

6. แท้จริงมนุษย์เป็นผู้เนรคุณต่อพระเจ้าของเขา (*1*)

(1)  คือมนุษย์นั้นเป็นผู้เนรคุณต่อความโปรดปรานของพระเจ้าของเขา เมื่อประสบเคราะห์กรรมก็จะบ่นไม่รู้จักจบสิ้น แต่เมื่อได้รับความโปรดปรานก็มิได้กล่าวถึงหรือขอบคุณต่อผู้มีพระคุณต่อเขา

7. และแท้จริงเขาได้เป็นพยานต่อการนั้นอย่างแน่นอน (*1*)

(1)  ในการนี้เขาก็เป็นพยานและรู้เห็นถึงการเนรคุณของเขา โดยที่เขาไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เพราะมันเป็นข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ประจักษ์แจ้งโดยทั่วไป

8. และแท้จริงเขามีความหวงแหน เพราะรักในทรัพย์สมบัติ (*1*)

(1)  และมนุษย์นั้นมีความรักใคร่และหวงแหนในทรัพย์สมบัติและชอบที่จะสะสมมัน ส่วนการทำอิบาดะฮฺ และการขอบคุณต่อความโปรดปรานของพระองค์มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากและเกียจคร้านที่จะกระทำ

9. เขาไม่รู้ดอกหรือว่า เมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพถูกให้ฟื้นขึ้นมา

10. และสิ่งที่อยู่ในหัวอกถูกเผยออก (*1*)

(1)  มนุษย์คนโง่ผู้นี้ ไม่รู้ดอกหรือว่าสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพจะถูกให้รื้อฟื้นขึ้นมา และบรรดาคนตายก็จะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และสิ่งที่อยู่ในทรวงอก เช่นความลับและสิ่งที่ถูกปกปิดเอาไว้ก็จะถูกนำมาเปิดเผยให้เป็นประจักษ์แก่สายตา

11. แท้จริงพระเจ้าของพวกเขาในวันนั้น ทรงตระหนักในพวกเขาอย่างแน่นอน (*1*)

(1)  ในวันกิยามะฮ พระเจ้าของพวกเขาทรงรอบรู้ทุก ๆ สิ่งที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้ และจะทรงตอบแทนแก่พวกเขาตามผลงานที่พวกเขาได้กระทำไว้อย่างยุติธรรมที่สุด

[1]


Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved