ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา

 
ความหมายโดยสรุปของ ซูเราะฮฺ อัดดุคอน (Ad-Dukhan)
 

เป็นบัญญัติมักกียะฮฺ มี 59 อายะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัดดุคอน เป็นซูเราะฮฺ มักกียะฮฺ ที่กล่าวถึงเป้าหมายต่าง ๆ ของซูเราะฮฺมักกียะฮฺ คือการให้ความเป็นเอกภาพ สาส์น และการฟื้นคืนชีพ เพื่อให้ความมั่นคงแก่หลักอะกีดะฮฺ และให้หลักการอีมานมีความหนักแน่น

ซูเราะฮฺได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงอัลกุรอานที่เป็นปาฏิหาริย์อันจีรัง ซึ่งจะคงเหลืออยู่จนกระทั่งอัลลอฮฺจะทรงให้แผ่นดินและทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินรับช่วงต่อไป และพวกเขาย่อมจะกลับไปหาพระองค์ ซูเราะฮฺ ได้กล่าวถึงการที่อัลลอฮฺ ทรงประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอันจำเริญซึ่งเป็นคืนอันประเสริฐยิ่ง คือ คืนอัลก็อดรฺ และได้ชี้แจงถึงความมีเกียรติของคืนอันยิ่งใหญ่นั้น ซึ่งกิจการของมนุษย์ได้ถูกจำแนก และถูกจัดเตรียมไว้ในคืนวันนั้น โดยที่อัลลอฮฺทรงคัดเลือกคืนนั้น เพื่อประทานคัมภีร์ฉบับสุดท้ายให้แก่ท่านนะบี และร่อซูลคนสุดท้ายคือมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงท่าทีของพวกมุชริกีนที่มีต่ออัลกุรอานนี้ และว่าพวกเขาอยู่ในการสงสัย และแคลงใจต่อเรื่องของอัลกุรอาน ทั้ง ๆ ที่มีความกระจ่างแจ้งของอัลอายาต และหลักฐานอันชัดเจน และซูเราะฮฺได้กล่าวเตือนพวกเขาถึงการลงโทษอันหนักหน่วง

ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงหมู่ชนฟิร เอานฺ และสิ่งที่ได้ประสบกับพวกเขา คือการลงโทษและสัญญาร้าย เนื่องมาจากการฝ่าฝืนและการทำอาชญากรรม และร่องรอยต่าง ๆ ซึ่งพวกเขาได้ทิ้งเอาไว้หลังจากความหายนะที่ประสบแก่พวกเขา เช่น พระราชวัง คฤหาสน์ สวนดอกไม้ สวนสาธารณะ แม่น้ำลำธาร และจากการรับช่วงมรดกจากนะบีอิสรออีล อีกทั้งสิ่งที่ได้เกิดกับพวกเขาเช่นการวิ่งหนีเพราะความกลัว และการพ่ายแพ้อย่างยับเยินอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืน การทรยศของพวกเขาต่อข้อใช้ข้อห้ามของอัลลอฮฺนั้นเอง

ซูเราะฮฺได้กล่าวถึงพวกมุชริกีนกุเรช และการปฏิเสธของพวกเขาต่อการฟื้นคืนชีพ และการชุมนุมในวันกิยามะฮฺ อีกทั้งการไม่เชื่อว่าจะมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธท่านร่อซูล ซูเราะฮฺได้ชี้แจงว่า บรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้นมิใช่เป็นผู้ที่มีเกียรติ ยิ่งไปกว่าชนชาติในอดีต ซึ่งเป็นผู้ฝ่าฝืน และว่าแนวทางของอัลลอฮฺนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงในการทำลายล้างกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนผู้กระทำผิดแต่อย่างใด

ซูเราะฮฺได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงชะตากรรมของคนดีและชะตากรรมของคนชั่ว โดยการรวมเข้าด้วยกันระหว่างการจูงใจ และการขู่ การแจ้งข่าวดีและการแจ้งข่าวร้าย

ชื่อของซูเราะฮฺ

ซูเราะฮฺอัดดุคอน ถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงทำให้เป็นสัญญาณเพื่อขู่พวกฟุฟฟาร โดยที่พวกเขาประสบกับความแห้งแล้ง และอดอยากอันเนื่องมาจากการปฏิเสธของพวกเขาต่อท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และอัลลอฮฺได้ส่งไอหมอกมาปกคลุมพวกเขา จนกระทั่งพวกเขาเกือบจะได้รับความพินาศ ต่อมาพระองค์ทรงให้พวกเขาได้รอดพ้นหลังจากนั้น ทั้งนี้เพราะด้วยศิริมงคลแห่งดุอาอฺของท่านนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

 Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved