ซูเราะฮฺ        อายะหฺ   
         เลือกซูเราะฮฺ และ/หรืออายะหฺ ที่ต้องการ
คำ,วลี,ข้อความ   
         กรุณาป้อน คำ, วลี หรือบางส่วนของข้อความ ที่ต้องการค้นหา

 
ความหมายโดยสรุปของ ซูเราะฮฺ ยูซุฟ (Yusuf)
 

เป็นบัญญัติมักกียะฮ์ มี  111 อายะฮ์

ซูเราะฮ์ยูซุฟเป็นซูเราะฮ์มักกียะฮ์ที่ประมวลไว้ด้วยเรื่องราวประวัติความเป็นมาของบรรดานะบี ในซูเราะฮ์ได้แยกกล่าวถึงประวัติของนะบีของอัลลอฮ์ คือ ยูซุฟ อิบนุยะอ์กูบ ไว้อย่างละเอียดพอสมควร เป็นต้นว่า สิ่งที่เขาได้ประสบกับการทดสอบนานาชนิด ได้รับการทรมานจากพี่ ๆ ของเขาและคนอื่น ๆ ในทำเนียบของผู้ว่าราชการอียิปต์ รวมทั้งในคุก ตลอดจนการวางแผนล่อลวงของเหล่าสตรีในทำเนียบ จนกระทั่งอัลลอฮ์ ตะอาลา ทรงบันดาลให้เขารอดพ้นจากความหนักใจ จุดมุ่งหมายในการนี้ก็เพื่อเป็นการปลอบใจท่านนะบี ศ็อลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ขณะที่ท่านกำลังประสบกับความคับขันและกลุ้มใจในการสูญเสียคนรักถึงสองคนในปีเดียวกัน คือค่อดียะฮ์ภริยาสุดที่รักของท่าน และคุณลุงอะบูฏอลิบ

ซูเราะฮ์ยูซุฟมีสำนวนโดดเด่นไม่เหมือนกับซูเราะฮ์มักกียะฮ์อื่น ๆ ทั้งในด้านการใช้ถ้อยคำสำนวน การเรียบเรียงข้อความ ประวัติ และเค้าโครงของเรื่องก็เป็นที่เพลิดเพลินจับใจ อีกทั้งการดำเนินเรื่องก็เข้าถึงจิตใจของผู้อ่าน ซูเราะฮ์นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นซูเราะฮ์มักกียะฮ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินไปในรูปแบบของการตักเตือน และสำทับก็ตาม แต่ซูเราะฮ์ยูซุฟก็แตกต่างออกไป กล่าวคือ จะดำเนินไปในรูปแบบที่นิ่มนวลละมุนละไม สำนวนดึงดูดจิตใจผู้อ่าน ไพเราะกลมกลืน และเข้าใจง่าย มีบรรยากาศแห่งความเอ็นดูเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความสงสาร ด้วยเหตุนี้คอลิด อิบนุมะอ์ดาน จึงได้กล่าวไว้เกี่ยวกับซูเราะฮ์นี้ว่า “ซูเราะฮ์ยูซุฟและซูเราะฮ์มัรยัม ชาวสวรรค์กล่าวถึงด้วยความสนุกสนานในสวนสวรรค์” และอะฎออ์กล่าวว่า “ผู้ที่เศร้าโศกเมื่อได้ยินการอ่านซูเราะฮ์ยูซุฟแล้ว จะได้รับความสงบสุขทางด้านจิตใจ”

ซูเราะฮ์ยูซุฟถูกประทานลงมาแก่ท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม หลังจากซูเราะฮ์ฮูดขณะที่ท่านอยู่ในภาวะคับขันและวิกฤตในการดำเนินชีวิต เพราะในระยะนั้นท่านและบรรดามุอ์มินได้รับความทุกข์และเศร้าโศกอย่างสุดซึ้ง ในการสูญเสียผู้ให้ความสนับสนุนท่านในการเผยแพร่ศาสนาถึง 2 คน ดังได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนั้นท่านและบรรดามุอ์มินยังถูกทำร้าย และได้รับการเบียดเบียนจากฝ่ายตรงข้ามจนเป็นที่รู้จักกันดีว่า ปีนั้นเป็นปีแห่งความเศร้าโศก ท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าว อัลลอฮ์ ตะอาลา ได้ประทานซูเราะฮ์นี้ลงมาให้แก่นะบีของพระองค์ เพื่อเป็นการปลอดใจและบรรเทาความทุกข์โศกที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ คล้ายกับว่าอัลลอฮ์ ตะอาลา จะทรงกล่าวกับนะบีของพระองค์ว่า “โอ้มุฮัมมัดเอ๋ย ! เจ้าอย่าได้เศร้าโศกเสียใจและเป็นทุกข์ร้อนต่อการต่อต้าน และการทำร้ายจากประชาชาติของเจ้าเลย ทั้งนี้ก็เพราะว่า หลักจากความทุกข์ยากก็จะมีการผ่อนคลาย หลังจากความคับแค้นก็จะมีทางออก จงดูพี่ชายของเจ้า “ยูซุฟ” เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขา เช่น การทดสอบเนื่องจากความอิจฉา และการวางแผนจากพี่ ๆ ของเขา การทดสอบจากการถูกโยนลงไปในบ่อลึก การทดสอบจากการล่อลวงและการหลงรักของภริยาผู้ว่าราชการ การทดสอบในการติดคุกหลังจากมีชีวิตอย่างสำราญในรั้วในวัง จงดูซิว่า ยูซุฟมีความอดทนอย่างไรต่อการทดสอบดังกล่าว ทั้งนี้เป็นการต่อสู่เพื่อการศรัทธา เพื่อความถูกต้องและสัจธรรม ยูซุฟได้อดทนต่อภยันตรายและการทดสอบนานาประการ จนกระทั่งอัลลอฮ์ ตะอาลา ทรงเปลี่ยนสภาพของเขาด้วยการให้ออกจากคุกเข้าสู่วัง จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการปกครองอียิปต์ มีอำนาจครอบครองเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ ได้รับการจงรักภักดีและมีเกียรติ จนกิตติศัพท์เลื่องลือไปทั่วสารทิศ…..” นี่แหละคือการตอบแทนของพระผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมต่อบรรดาบ่าวของพระองค์ที่จงรักภักดี ผู้ใดที่มีความอดทนหนักแน่นต่อการทดสอบ จะต้องทำจิตใจให้เข้มแข็ง เพื่อเผชิญกับการทดสอบที่จะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ในที่สุดเขาจะได้รับการตอบแทนที่คู่ควรเหมาะสมทุกประการ เช่นเดียวกับบรรดาร่อซูลในอดีต

“เจ้าจงอดทนดังเช่นบรรดาผู้หนักแน่น (นูห์ อิบรอฮีม มูซา และอีซา) จากบรรดาร่อซูลที่ได้อดทนมาแล้ว” อัลอะห์กอฟ : 35

“และ เจ้าจงอดทน และการอดทนของ เจ้าจะมีไม่ได้เว้นแต่ด้วย (การเตาฟีกของ)อัลลอฮ์ และ เจ้าอย่าเศร้าโศกต่อพวกเขา และ เจ้าอย่าอยู่ในความกลัดกลุ้มต่อสิ่งที่พวกเขาวางแผนไว้” อันนะห์ลุ : 127

เรื่องราวของนะบียูซุฟ อัศศิดดีก ได้ถูกรื้อฟื้นนำมากล่าวโดยทางวะฮี เพื่อเป็นการปลอบใจท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นการแจ้งข่าวดี และเป็นเพื่อนที่ดี สำหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังเพื่อจะได้ดำเนินตามแนวทางของบรรดานะบีจะทำให้มีความสุขและอบอุ่นใจ จะพบทางออกหลังจากที่ได้พบทางตันมาก่อน จะได้รับความสบายใจหลังจากที่ได้รับความกลัดกลุ้มมาก่อน ในซูเราะฮ์นี้ประมวลได้ด้วยบทเรียนและข้อคิด รวมทั้งคำแนะนำที่มีคุณค่าสูง แพรวพรายไปด้วยข่าวคราวที่น่าตื่นเต้นและแปลกประหลาด “สำหรับผู้มีหัวใจหรือรับฟัง และเขาตั้งใจ”

นี่คือบรรยากาศของซูเราะฮ์ที่อบอวลไปด้วยการดลใจ และสิ่งบอกเหตุหลายต่อหลายเรื่องที่บ่งบอกถึงชัยชนะและความช่วยเหลือขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่มีต่อบ่าวของพระองค์ที่มีความอดทนและยึดเอาขันติธรรมในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นแนวทางของบรรดานะบีและร่อซูล และนักเผยแพร่ที่บริสุทธิ์ใจ ในการนี้แน่นอนย่อมเป็นการผ่อนคลายความตรึงเครียดของจิตใจ ที่เก็บความทุกข์ไว้นานนับปี โดยปกติอัลกุรอานุลกะรีมจะนำเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต มากล่าวซ้ำไว้หลายแห่งในหลายซูเราะฮ์ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นข้อเตือนใจและเป็นบทเรียน โดยใช้สำนวนสั้น ๆ เพื่อให้การดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้เกิดความต้องการที่จะฟังเรื่องราว โดยปราศจากความเบื่อหน่าย ส่วนในซูเราะฮ์ยูซุฟนี้ได้นำเอาเหตุการณ์มากล่าวอย่างละเอียดและต่อเนื่องมิได้นำมากล่าวซ้ำอย่างในซูเราะฮ์อื่น ๆ เช่น เรื่องของบรรดาร่อซูลท่านอื่น ๆ เพื่อเป็นการแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ถึงปาฏิหาริย์ของอัลกุรอาน ทั้งโดยย่อและโดยละเอียด ในลักษณะทั้งสองแบบดังกล่าว นับได้ว้าเป็นมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ผู้ทรงอำนาจสูงส่งผู้ทรงประทานให้อย่างมากหลาย

สาเหตุของการประทานซูเราะฮ์นี้

มีรายงานว่า พวกยะฮูดได้ถามท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องราวของนะบียูซุฟ และเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นระหว่างนะบียูซุฟกับพี่ ๆ ของเขาซูเราะฮ์นี้จึงถูกประทานลงมา

 Designed & Developed By Thai Islamic Global Net Team
Copyright (C) 2008 Alquran-Thai.Com All Rights Reserved